!!!ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KE STAŽENÍ ZDE!!!
KNIHOVNA SE SPOLKOVOU ČINNOSTÍ V DOBŘÍŠI

KNIHOVNA 2019: JAK TO BYLO A JAK TO BUDE?

Jak to vypadá se stěhováním? Bude nová knihovna, nebo nebude? A pokud bude, tak kde? Zajímá vás, jak to celé bylo? Podívejte se do tiskové zprávy, kterou pravidelně aktualizujeme:
Tiskova_zprava_leden_2019
Knihovna_předběžný-propočet-nákladů-stavby_8-2018
Knihovna_rekapitulace-nákladů-stavby_8-2018
Předpokládaná návštěvnost Knihovny se spolkovou činností- zpráva pro UCEEB

PROČ DOBŘÍŠ POTŘEBUJE NOVOU KNIHOVNU?

O budoucnosti dobříšské knihovny jedná město již od roku 2005. Intenzita těchto jednání se zvýšila od roku 2017. Na úvod nejdůležitější 4 body:

1. Stěhování je nutné

Dle studie z r.2015 (objednáno tehdejší radou města) se po rekonstrukci sportovní haly mají prostory knihovny využít k ubytovacím účelům.

2. Zastupitelstvo (stejně jako pracovníci knihovny) chce knihovnu v kině

O zadání projektu nové budovy pro knihovnu a spolky rozhodlo zastupitelstvo města jednohlasně 20. 4. 2017. Studie je nyní hotova a MěÚ zadal zpracování žádosti o dotaci.

3. Jiný prostor než kino nemáme
Nechceme-li knihovnu zrušit, přestěhovat se musí. Město však žádné jiné vhodné prostory nemá.

4. Chceme knihovnu?

Služeb knihovny dnes využívá minimálně třetina obyvatel města; registrovaní čtenáři tvoří z počtu obyvatel 23,4%. Knihovna stojí hodně – nezapomeňme ale, že výstavba i NÁSLEDNÝ PROVOZ dvou budov (Spolkového domu + Knihovny) by byly výrazně dražší než jedné. Prostě – pokud Dobříš chce mít funkční a kvalitní knihovnu, prostor pro spolky a velký sál, levněji než za 80 miliónů to asi opravdu nepořídí. Je to moc drahé? Porovnejte:

a) 
Stavba samostatné knihovny kdekoli na Dobříši se odhaduje dle autora návrhu koncepce Knihovny v Domově Alzheimer (viz text níže) na 60 miliónů + cena pozemku.

b) Stavba Spolkového domu (bez knihovny) :
objem 6 600 m3
Stavební náklady cca 
55 mil. kč (7 000,- kč/m3* + ostatní stavební objekty) – bez technologií

(gastro, kino, elevace, zvuk), úprav okolí mimo řešené území (obrubníky, komunikace)

a vybavení interiéru.
Projekt pro sloučené DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) + DSP (dokumentace pro stavební povolení) – celk. honorář cca 975 tis. kč, projektu předcházela studie.

*cena z r. 2017, dnes by už byla pravděpodobně vyšší

c) Stavba Knihovny se spolkovou činností (a sálem pro kino a kulturní a společenské akce):

obestavěný prostor objektu 11 500 m3
Stavební náklady cca 112 mil. kč (8 350,- kč/m3** + ostatní stavební objekty), bez neuznatelných

nákladů – technologií (gastro, kino, elevace, zvuk), úprav okolí mimo řešené území (obrubníky,

komunikace) a vybavení interiéru
Stavební náklady po odečtení předpokládané dotace 112 mil. kč – 33 mil. kč = 
79 mil. kč.
Projekt DUR – celk. honorář cca 750 tis. kč, projektu předcházela studie
Dům je v pasívním standardu a z tohoto důvodu bude mít nížší provozní náklady.

Následovat by měly fáze projektu DSP (pro stavební povolení), DPS (pro provedení stavby), tendr na dodavatele stavby, projekt interiéru, autorský dozor až do kolaudace stavby – celkem odhad na budoucí „softcost“ projektu – kompletní přípravu stavby (projekt, ATD, TDI, BOZP, právní služby, geodet, grafik, všechny průzkumy) cca 7 mil. kč, ale opět lze odečíst -30% případné dotace.

*cena spíše na vyšší úrovni z důvodu dotací (abychom měli rezervu v propočtu)

Pozn.: Ceny stavebních nákladů – jedná se většinou o odborný odhad na základě objemu budovy.

Všechny ceny jsou bez DPH 21%.

JAK PROJEKT KNIHOVNY SE SPOLKOVOU ČINNOSTÍ VZNIKL?

Vedení města nechalo bez vědomí zastupitelstva a bez konzultací s dobříšskými spolky vypracovat projekt Spolkového domu na místě bývalého kina. V tomto projektu se s prostorem pro knihovnu nepočítalo.

Tento projekt představilo vedení města veřejnosti na kulatém stole, zástupci spolků jej zde však odmítli jako naprosto nevyhovující (podrobnosti v textu níže).

Starosta města pověřil zastupitele Ivo Salcmana, aby vytvořil relevantní podklady pro zadání projektu v souladu se skutečnými potřebami města. Na základě nových detailních průzkumů mezi spolky a knihovnou vyplynulo nové zadání.

S ohledem na tyto podklady zastupitelé města Dobříše 20.4.2017 rozhodli dát prostor kina k využití pro stavbu nové knihovny s dostatečným prostorem pro dobříšské spolky.

Zástupci knihovny shromáždili požadavky spolků, shrnuli potřeby svých klientů a následně intenzivně spolupracovali s architekty; vedení města pak do projektu prosadilo zvětšení hlavního sálu. Výsledná studie je vystavena v knihovně.

Spolkový dům x Knihovna se spolkovou činností x současná knihovna

Zatímco ve Spolkovém domě měly spolkům sloužit tři místnosti o celkové metráži 100 m2 ( 29 + 33 + 38 m2) vedle sebe (činnosti v nich se mohou navzájem rušit) a bez možnosti stálého vybavení nábytkem, v Knihovně se spolkovou činností mají spolky k dispozici tři vybavené místnosti o výměře 143 m2 (32 + 43 + 68m2), šatny se sprchami a skladové prostory. Samozřejmě stejně jako ve Spolkovém domě mohou využívat i velký sál o velikosti 175 m2.

Co získá knihovna v nové budově?

V současné době již knihovna nedokáže uspokojit poptávku zejména škol (chybí jí přednáškové sály), nové prostory jí umožní nabídku služeb a programů výrazně rozšířit.

Zde můžete porovnat velikost současné knihovny s prostorami nové budovy:

H= knihovna ve sport.hale; K= knihovna v „kině“:

Oddělení pro dospělé: H 187 m2 < K 215 m2

Oddělení pro děti: H 158 m2 < K 159 m2

Klubovna pro teenagery: H 10,5 m2 < K 44 m2

Malý přednáškový sál: H 40 m2 < K 43 m2 + 68 m2

Velký přednáškový sál: H 0m2 < K 175m2

Klubovna: H 0 m2 < K 32 m2.

HISTORIE HLEDÁNÍ VHODNÉHO OBJEKTU PRO KNIHOVNU

1864: Zrození knihovny v Dobříši

Dobříšská knihovna začínala v roce 1864 jako knihovna Občanské besedy a veřejnosti se otevřela v roce 1905. Svou předposlední adresu – Kopáčkův dům – musela před 22 lety ( v roce 1996) opustit z důvodů restituce objektu.

1996: „Dočasný“ přesun knihovny do sportovní haly
Přemístění knihovny do sportovní haly bylo od začátku považováno za provizorní řešení – město v té době nenašlo pro knihovnu vhodnější objekt.

2003: Uzavření budovy kina

2005: První vlaštovka

V roce 2005 bylo záměrem vedení města v čele se Stanislavem Holobradou (ČSSD) učinit z budovy kina prostory pro městskou knihovnu, což by vyžadovalo nezbytné stavební úpravy. Tento záměr se nakonec nepodařilo dovést do zdárného konce.

18. září 2008: 1. architektonická soutěž – „Městský dům Dobříš“

Město Dobříš vyhlásilo v souladu s požadavky a přáními občanů a neziskových organizací ideovou architektonicko-urbanistickou dvoukolovou anonymní soutěž na budovu centra celoživotního vzdělávání a získávání informací, příjemného místa k setkávání pro všechny věkové skupiny, místa rozličných, avšak vhodně se doplňujících typů služeb.


2009: Projekt č.1

V r. 2009 byl v architektonické soutěži vybrán návrh na přestavbu budovy kina na Městský dům, jehož hlavní součástí měla být knihovna, na tento projekt se však nepodařilo získat žádnou dotaci a proto se nerealizoval.

7. duben 2009 – Nejasná energetická náročnost budovy

„Otázku týkající se energetické náročnosti v souvislosti s možností využití energie prostřednictvím alternativních zdrojů pro budoucí provoz knihovny postupně položil všem autorům zastupitel Jiří Kastner. Zastupitel Stanislav Holobrada v této souvislosti navrhl, aby byl spolu s projektovou dokumentací zpracován i odhad provozních nákladů – energetická náročnost objektu, což bylo posléze zapracováno do usnesení ZM“ (J. Kastnerová, Dobříšské Listy, květen 2009, str. 1-2).

2010: Modernizace začíná
Knihovna získala další prostor ve sportovní hale, kde vybudovala oddělení pro děti. Z původního dětského oddělení (kapacitně již naprosto nedostačujícího) vznikl malý přednáškový sálek.

2012: Kamarádka knihovna

Díky většímu prostoru knihovna významně rozšířila nabídku svých služeb a programů pro školy i veřejnost. Brzy „srovnala krok“ s nejaktivnějšími knihovnami v republice a následně získala 1.cenu v prestižní soutěži dětských knihoven „Kamarádka knihovna“ v kategorii měst naší velikosti.

Únor 2015: Bezbariérový vstup, rekonstrukce oddělení pro dospělé a nové oddělení pro teens

Díky dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 70% nákladů (z celkové ceny 2 805 tisíc zaplatilo město 842 tisíc) knihovna vybudovala nový bezbariérový vstup. Současně zrekonstruovala oddělení pro dospělé a posléze přednáškový sálek. V tomtéž roce otevřela speciální oddělení pro teenagery.

2015 Pokračování: Jinak a „lépe“ nového vedení města

Nové osazení radnice v čele se Stanislavem Vackem (STAN) usoudilo, že je nezbytné projekt společnosti 4DS spol. s r. o. přepracovat. A to jednak kvůli zbytečně vysokým nákladům na jeho realizaci (56 miliónů korun), jednak s ohledem na fakt, že městská knihovna je v současné době umístěná ve zrekonstruovaných prostorech městské sportovní haly. V červnu 2015 uzavřelo vedení města Dobříše smlouvu se společností 4DS spol. s r. o., a to Smlouvu o dílo – Spolkový dům – dopracování studie v odhadnuté hodnotě 1 236 983 Kč. V detailu smlouvy však žádná taková částka uvedená není. Naopak jsou kompletní práce společnosti vyčísleny na 3 810 411 Kč včetně DPH. Společnost se tak měla podílet na celém projektu Spolkového domu od začátku. Tedy od přípravy zakázky, architektonické studie přes potřebné dokumentace, zaměření a s tím spojené výzkumy až po spolupráci při kolaudaci.

2015: Z knihovny hotel

Ve stejném roce se vedení města rozhodlo vytvořit projekt na rekonstrukci sportovní haly – prostory knihovny by mělo nahradit ubytovací zařízení.

2016 –- Vypracování nové „finální“ architektonické studie

Dle nového konceptu by bezbariérová budova měla být dvoupodlažní, aby nemuselo dojít ke změně územního plánu. Namísto samostatného kina či knihovny by měl vzniknout multifunkční prostor s velkým sálem s mobilním hledištěm a necelými dvěma sty místy k sezení, klubovnami, prostorem pro občerstvení a přednáškovým sálem.

2016: Nejvyšší ocenění – Kamarádka knihovna podruhé
Knihovna získala již podruhé 1.cenu ve své kategorii v celostátní soutěži dětských oddělení knihoven.

Leden 2017: Knihovna vedle Domova Alzheimer?
Knihovna dostala nabídku na přesídlení do nové budovy na pozemku Domova Alzheimer, který na Dobříši postaví soukromý investor. Stavbu i provoz knihovny by ale samozřejmě zaplatilo město. Ukázalo se však, že nabízená metráž pro realizaci knihovny je nedostačující, což by knihovnu donutilo omezit velikost knižního fondu, komfort prostředí i stávající služby.
 Proto knihovna nabídku s díky odmítla.

16. březen 2017: Kulatý stůl na téma „Spolkový dům Dobříš“…
V diskusi se řešily dotazy týkající se financování výstavby, otázka vytápění, vzduchotechniky, bezbariérovosti, hlučnosti (koncerty), možnost využití prostorů pro plesy – (kapacita a uzpůsobení pro takovouto akci), zázemí pro jednotlivé spolky, prostor a využití velkého víceúčelového sálu (plesy, kino, divadlo, přednášky) a kavárny…

Zástupci spolků však představený návrh odmítli jako naprosto nevyhovující (nedostatečný prostor, místnosti vedle sebe – činnost se navzájem ruší; místní divadelníci preferují možnost zůstat v KD Dobříš, neudržitelnost provozu kavárny, nevhodné sezení při plesech mimo plesový sál, nulová spolupráce zadavatele projektu se spolky…)
Závěr: Další jednání o Spolkovém domě proběhne na jednání ZM, nejdříve však v červnu 2017.

11. duben 2017: Spolkový dům nebo knihovna?
Na schůzce v knihovně vyjádřili zastupitelé své pochopení pro potřeby knihovny a navrhli jí využití objektu na místě bývalého kina. Na toto místo byl navržen projekt Spolkového domu, s jeho realizací však mnoho zastupitelů nesouhlasí.

13. duben 2017: Knihovna, kino i spolky – a ještě úspora
Knihovna následně nabídla městu možnost, že by v novém objektu na místě kina provozovala knihovnu s rozšířeným rozsahem služeb, provozovala by kino a nabídla dobříšským spolkům dostatečné zázemí pro jejich činnost v sálech a klubovnách budovy. Místo dvou objektů by tak město financovalo stavbu a provoz pouze jedné stavby.

20. duben 2017: Projekt spolkového domu zastaven

Projekt č.2: Knihovna se spolkovou činností

Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje Radu města Dobříše ukončit práce na projektu Spolkového domu a zahájit přípravu zadání projektu domu knihovny se spolkovou činností.
Pro: S.Vacek, F.Kahoun, M.Čermáková, J.Urbanová, A.Böhm, I.Lenerová, J.Melša, I.Salcman, K.Vítek, A.Kozáková, H.Pekaríková, J.Kastner.
Proti:0, Zdržel se hlasování: 0

5. červen 2017: Další kulatý stůl s tématem Řešení budoucí výstavby městské knihovny a komunitního centra v Dobříši
Ing.arch. Luboš Zemen zde prezentoval zastavený projekt Spolkového domu a informoval, že čeká na zadání nového konkrétního projektu, který vzejde z diskuzí se spolky a knihovnou. Ředitelka knihovny Mgr.Pechová a zaměstnankyně knihovny R.Bodorová vysvětlily, proč knihovna odmítla projekt knihovny v Domově Alzheimer a vyjádřily souhlas s novým projektem domu Knihovny se spolkovou činností a se zajišťováním a organizací jeho provozu, včetně filmových projekcí, poté následovala diskuse.

Závěr: Další jednání o budoucnosti „stavby knihovny se spolkovou činností“ proběhne na jednání zastupitelstva města 15.6.2017.

15. červen 2017: Zasedání ZM

Starosta města informoval, že požádal zastupitele Ing.Salcmana o spolupráci a s jeho souhlasem jej pověřil koordinací prací při zadání budoucí stavby knihovny se spolkovou činností. V nejbližší době se bude konat řada jednání, do nichž budou zapojeni zpracovatelé projektové dokumentace. Bude v maximální míře využito to, co je využitelné z původního projektu a výstupem by mělo být zadání pro knihovnu se spolkovou činností.


20. září 2017: Rozhodnutí o zpracování studie
Zastupitelstvo města Dobříše ukládá Radě města Dobříše zajistit zpracování architektonické studie Knihovny se spolkovou činností, a to ve variantě velkého sálu s kapacitou do 100 lidí.
Pro: J.Urbanová, A.Böhm, I.Lenerová. J.Melša, D.Havlíčková, M.Čermáková, A.Kozáková, R.Vystyd, P.Neubergerová, S.Vacek, A.Holobrada, J.Kastner, H.Pekaríková, J.Musil, F.Kahoun, I.Salcman.

Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0

22. listopad 2017 : Energetická koncepce: pasivní dům
ZM doporučilo nechat připravit projekt v souladu s koncepcí pasivního standartu
Pro: A.Böhm, M.Čermáková, T.Fulínová, T.Hadžega, D.Havlíčková, F.Kahoun, J.Kastner, A.Kozáková, J.Melša, J.Musil, M.Musil, P.Neubergerová, H.Pekaríková, I.Salcman, J.Urbanová, S.Vacek, M.Vávra, K.Vítek, R.Vystyd
Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0


14. prosinec 2017: 1,5 miliónu na projektovou dokumentaci v r.2018
Na zasedání zastupitelstva města starosta města potvrdil, že v rozpočtu na rok 2018 je plánovaný výdaj 1,5 milionu Kč na projektovou dokumentaci stavby nové knihovny.


9. leden 2018: Na studii si počkáme. Do září???

Cena architektonické studie je vyčíslena částkou bezmála dva milióny Kč, což přesahuje rozpočtem určený limit o zhruba 500 000,-Kč. Usnesením RM se proto rozhodnutí o navýšení prostředků na studii a tedy i rozhodnutí o uzavření smlouvy s architektonickým studiem odkládá k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. V zápisu ze zasedání RM je uveden termín 30. 9. 2018…

7.únor 2018: Fórum zdravého města: stavba knihovny je pro občany prioritou
Poté, co dobříšská radnice vyzvala občany, aby jí pomohli stanovit deset priorit rozvoje města, zúčastnilo se zhruba padesát občanů veřejného fóra v KD Dobříš. Několik hodin zde pracovali na výběru nejdůležitějších bodů plánu rozvoje města a na závěr jednoznačně potvrdili, že stavba nové knihovny je pro ně naprostou prioritou.

15. únor 2018: Na knihovnu nemáme. Co postavit Spolkový dům?

Na zasedání zastupitelstva města starosta Mgr. Vacek vysvětlil, že město dosud neuzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace (dále PD) knihovny proto, že údajně nepočítalo se stavbou v tzv. pasivním standartu – tím se prodraží PD i stavební náklady a proto se prý nabízí otázka, zda raději nepoužít již hotový projekt „Spolkového domu“.
Pracovníci knihovny i zpracovatelé PD upozornili, že 
22.11.2017 ZM doporučilo nechat připravit projekt v souladu s koncepcí pasivního standartu a 14.12. starosta potvrdil, že částka 1,5 mil.Kč na PD je dostačující; proto zastupitelé schválili vyčlenění této částky pro vypracování PD.

15.únor 2018: Zastupitelé: Spolkový dům nechceme, knihovnu ano!
Zastupitelé města deklarovali, že trvají na svém rozhodnutí o stavbě knihovny se spolkovou činností, do návrhu rozpočtových opatření rozhodli vrátit (původně škrtnutý) bod navýšení částky na přípravu projektové dokumentace o potřebných 550 tisíc korun a tento bod následně odhlasovali.
Pro: T.Hadžega, S.Vacek, K.Vítek, M.Čermáková, S.Holobrada, I.Salcman, D.Havlíčková, A.Kozáková, M.Musil,J.Melša, P.Neubergerová, R.Vystyd, A.Böhm, J.Urbanová

Proti: 0 Zdržel se hlasování: F.Kahoun


21.srpen 2018: Hotovo. Podá město žádost o dotaci?

Studie včetně stavebně-energetického konceptu je hotova.

13. září 2018
Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva města Dobříše
10. Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na připravovanou akci – Budova knihovny se spolkovou činností v Dobříši

Projednávaný bod představil úvodním slovem starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA s doporučením, aby zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci. Celková alokace výzvy je 500 mil. Kč, z toho zarezervováno je již kolem 400 mil. Kč. Pokud chceme žádat, tak je vhodné co nejdříve podat žádost.

Lze žádat v rámci výzvy č. 61 OPŽP v rámci opatření 5.1 Energetické úspory. Způsobilé výdaje – stavba, technologie, sanita, částečně akustické stropy, bourání, přípojky, zpevněné plochy pouze před budovou odhadované stavební náklady – 80 mil. Kč bez DPH možná dotace – 30 % spoluúčast – 70 %

Návrh usnesení Mgr. Stanislav Vacek, MPA: Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í informaci o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním možným termínem do 31. 10. 2019 a u k l á d á radě města podat žádost o poskytnutí této dotace.

Výsledek hlasování: celkem 17, pro 16, proti 1, zdrželo se 0 členů ZM Usnesení č. 19/32/2018/ZM Zastupitelstvo města Dobříše b e r e n a v ě d o m í informaci o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním možným termínem do 31. 10. 2019 19 a u k l á d á radě města podat žádost o poskytnutí této dotace.

18.9. 2018
Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše
22. Žádost o poskytnutí dotace – budova knihovny se spolkovou činností v Dobříši

USNESENÍ č. 25/20/2018/RM hlasování: celkem 5 členů RM, pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Rada města Dobříše u k l á d á, na základě usnesení 19/32/2018/ZM ze dne 13. 8. 2018, odboru místního rozvoje připravit a podat bez zbytečného odkladu žádost o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP.

Termín: 15. 10. 2018 Zodpovídá: Odbor místního rozvoje

10.říjen 2018: Arch.Zemen předal městu kompletní projektovou dokumentaci a externí zpracovatel na základě objednávky města zpracovává žádost o dotaci.