Příbramské klubko 2023

Dne 19. 10. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Městské knihovně Dobříš. Součástí setkání klubka byla beseda Vladimíra Krafta z MěK Litvínov o kyberšikaně a fake news.

Foto ZDE

 

Dne 16. 6. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Obecní knihovně Hradištko. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny, prezentace na téma: Hradištko v době 2. světové války a procházka naučnou stezkou.

Foto ZDE

 

Dne 23. 2. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Městské knihovně Dobříš. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny a seminář V roli lorda Rolfa hraji já s herečkou a zpěvačkou Jitkou Smutnou.

Foto ZDE

 

Příbramské klubko 2022

Dne 20. 10. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Místní knihovně v Davli. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny a seminář Čtenářský deníky s Bc. Editou Vaníčkovou Makosovou.

Foto ZDE

Příbramské klubko 2022

Dne 23. 6. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram ve Spolkovém domě a knihovně v Obecnici. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny, výměna zkušeností z postcovidové doby a zkušeností s multikulturní problematikou. Setkání jsme zakončili společným obědem. Schůzky se zúčastnilo 14 knihovnic.

Foto ZDE

Valná hromada KDK SKIP Liberec 2022

Valná hromada KDK SKIP proběhla pro všechny členy ve středu dne 20.4. 2022 od 15.00 hodin. Z podzimního termínu byla přeložena na jaro a poprvé se stala součástí soutěžní přehlídky OKnA. Zúčastnilo se jí 18 členů KDK SKIP a 1 host. Předsedkyně klubek přednesly zprávy o dění v regionech a garantky informovaly o průběhu projektů. Kvůli špatné dopravní situaci se VH část garantek a předsedkyň nemohla zúčastnit. Na programu VH byly také volby předsedkyně a tajemnice KDK SKIP na další tříleté období. Pro nízkou účast členů KSK SKIP na valné hromadě jsme se rozhodli volby přesunout na 21.4. 2022 na soutěžní přehlídku OKnA, které se zúčastnilo téměř padesát členů KDK. Členky sčítací komise se staly Mgr. Marta Pešková Staníková a Stanislava Benešová. Předsedkyní byla těsnou většinou hlasů zvolena Mgr. Marika Zadembská. S Mgr. Helenou Šlesingerovou jsme se rozloučili a vyjádřili jí poděkování. Tajemnicí zůstává Mgr. Kateřina Pechová.

Příbramské klubko 2022

Dne 17.2. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Místní lidové knihovně Jince. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny, prohlídka Společenského centra Josefa Slavíka, procházka k peci Barbora a ke kostelu sv. Mikuláše.

Foto ZDE

Příbramské klubko 2021

Dne 14.10. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Knihovně Dr. E. Bořického v Milíně. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny, prohlídka Základní školy v Milíně a procházka.

Foto ZDE

Příbramské klubko 2021

Dne 17.6. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Městské knihovně Březnice. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny, procházka městem Březnicí, návštěva muzea a Galerie Ludvíka Kuby a také školení První pomoci –  s certifikátem (lektorka Mgr. Jiřina Kuncová).

Foto ZDE

Příbramské klubko 2020

Dne 18.6. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Městské knihovně Dobříš. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny a seminář ,, ÚNIKOVKA “ s Mílou Lincem.

Foto ZDE

Dne 23.1. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Součástí setkání klubka byla prohlídka knihovny a místního Podbrdského muzea s výstavou Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés.

Foto ZDE.

 

Vážené kolegyně a kolegové, Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje další, už 12. ročník projektu Kde končí svět 2019/2020, tentokrát s podtitulem „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“. Motivační text a více informací naleznete ZDE.

 

Příbramské klubko 2019

Dne 14.11. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v Městské knihovně Dobříš. Součástí setkání klubka byl seminář Vývojová psychologie dítěte, seminář vedla Mgr. Jana Nováková a proběhla ukázka programu Knihomrně MěK Dobříš.

Foto ZDE.

Dne 19.9. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v knihovnách města Plzně a Plasů. Součástí setkání byla prohlídka knihovny, prezentace jejich akcí pro dětské čtenáře a prohlídka kláštera v Plasích.

Foto ZDE.

 

Příbramské klubko 2018

Dne 15.11. se uskutečnilo setkání pro všechny členy KDK Příbram v knihovně Jílové u Prahy. Součástí setkání byla prohlídka knihovny, prezentace knihovnického systému KOHA a prohlídka Regionálního muzea.

Foto ZDE.

 

Valná hromada KDK SKIP Kroměříž 2018

Pro všechny členy se ve středu dne 31.10 2018 od 14.00 hodin uskutečnil seminář v Knihovně Kroměřížska ( Zlínský kraj ). Na Valnou hromadu ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 navázal odborný knihovnický program –  ve čtvrtek seminář  ,, Skazkoterapie – archetypální příběh jako cesta k sobě samému“  pod vedením Mgr. Martina Dominika Polínka, Ph. D., z Univerzity Palackého v Olomouci. V pátek 2.11. navázala Marcela Kořínková z Knihovny Kroměřížska seminářem ,, Jak na biblioterapii v knihovnách“. Rovněž byly představeny Kluby CoderDojo v knihovnách v podání Mgr. Vladany Pilerové s NKČR a Ing. Dany Calábkové z VK Olomouc.

Foto ze semináře ZDE