Zlatý fond literatury pro děti je sbírka, která má rodičům, knihovníkům, učitelům a dalším zájemcům pomáhat při výběru kvalitní literatury.
Sbírku vytváří knihovnice Městské knihovny Praha Magdalena Řeřichová.

Handicap

Smrt