Otevírací doba

 

Přístup na internet ve výpůjční době s ukončením 30 minut před koncem

Oddělení pro dospělé

Pondělí: 12:00 – 18:00 ( SAMOOBSLUŽNÝ PROVOZ )

Úterý: 8:00 – 18:00

Středa: 12:00 – 18:00

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: 8:00 – 18:00

Sobota: 9:00 – 12:00

Neděle: 14:00 – 17:00

Oddělení pro děti

Pondělí: 12:00 – 18:00

Úterý: 8:00 – 18:00

Středa: 12:00 – 18:00

Čtvrtek: zavřeno

Pátek: 12:00 – 18:00

Sobota: 9:00 – 12:00

Neděle: 14:00 – 17:00

Prázdninová otevírací doba

Úterý: 8:00 – 18:00

středa: 8:00 – 18:00

sobota: 9:00 – 12:00

ostatní dny zavřeno

 

 

 

Kontaktní informace

Google Street View

 

Školní 36
263 01 Dobříš

Oddělení pro dospělé: 318 522 561
Oddělení pro děti: 318 520 763
775 601 556

moje@knihovnadobris.cz

 

 

 

IČO: 00874469
DIČ: CZ00874469
ID datové schránky: jaw9znx
Bankovní spojení: 13936211/0100

 

Napište nám

moje@knihovnadobris.cz

www.facebook.com/knihovnadobris

 

Náš tým

Mgr. Kateřina Pechová
Mgr. Kateřina Pechová
Metodické řízení příspěvkové organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky. Sestavování rozpočtu organizace, jeho sledování a projednávání s nadřízeným orgánem. Vyřizování pracovně právních vztahů zaměstnanců a jejich odměňování. Zpracovávání méně rozsáhlých projektů a úkolů. Sledování právních předpisů a z toho vyplývající sestavování vnitro organizačních směrnic a pokynů zpracování statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby. Samostatné zajišťování chodu knihovny. Organizování a realizace velkých akcí pro dospělé a dětské uživatele. Samostatná katalogizace knih podle standardů a stanovených metodik. V rámci vyučování českého jazyka, dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a žáky Základní školy Lidická, příprava a náplně textů pro tyto lekce. Předsedkyní Klubka dětských knihoven příbramského regionu. Zajišťuje výpůjční službu v odd. pro děti i dospělé. Je tajemnicí Mozkového trustu Klubu dětských knihoven SKIP. Pravidelné besedy v domě s pečovatelskou službou. Organizace a realizace Malé dobříšské univerzity.
Lenka Skopcová
Lenka Skopcová
Zástupkyně ředitelky. Vedoucí oddělení pro dospělé. Samostatná katalogizace knih. Profilování knihovních fondů, výběr a nákup knižních titulů do odd. pro dospělé. Aktualizace knižního fondu v odd. pro dospělé (vyřazování opotřebované nebo zastaralé literatury). Zpracování statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby. Kontrola účtování, fakturace a archivace účetních dokladů za celou organizaci. Zajišťování inventarizaci majetku. Vedení pokladny a pokladní manipulace. Částečné zpracování mzdové agendy. Zajišťuje výpůjční službu v odd. pro dospělé i děti. Pravidelné besedy o knihách v Domově seniorů. Pomoc při zajištění stěžejních akcí pro děti i dospělé. Příprava a realizace VU3V. Organizace AJ nejen pro seniory. Práce se seniory.
Hana Venderová
Hana Venderová
Výpůjční služby v oddělení pro dospělé. Profilování knihovních fondů, výběr a nákup knižních titulů do odd. pro dospělé. Aktualizace knižního fondu v odd. pro dospělé (vyřazování opotřebované nebo zastaralé literatury). Samostatná katalogizace knih podle standardů a stanovených metodik. Zpracování statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby. Provádění základních knihovnických prací – příprava knih ke katalogizaci, balení knih, rovnání knih v půjčovně pro dospělé čtenáře. Pomoc při přípravě stěžejních akcí pro veřejnost. Inventarizace.
Jitka Prošková
Jitka Prošková
Zajišťuje výpůjční služby v oddělení pro děti i dospělé. Podíl na přípravě a realizaci akcí pro děti i dospělé. Zajištění Meziknihovní výpůjční služby. Příprava kulturního kalendáře měsíce. Organizace a realizace akce Knihomrně. Kontrola a dozor nad knihovnickou databází Tritius. Pravidelné besedy v Azylovém domě sv. Ludmily. Aktualizace a úprava, webových stránek a sociálních sítí. Fotodokumentace akcí. Katalogizace knih. Drobné administrativní a knihovnické práce. Zajišťuje objednávku spotřebního materiálu.
Romana Nováková
Romana Nováková
Příprava a realizace pořadů pro MŠ. Příprava a realizace programu Knihomrně. Návrh a realizace výtvarných projektů. Zajišťování a realizace výstav. Návrh a realizace interiérů. Příprava a realizace akcí pro veřejnost. Zprostředkování styku s tiskem a médii. Pravidelné besedy v Azylovém domě sv. Ludmily. Pravidelné besedy v Domě s pečovatelskou službou. Výpůjční služby.
Jana Kleisnerová
Jana Kleisnerová
Výpůjční služby v oddělení pro dospělé čtenáře. Evidence čtenářů. Evidence odeslané a došlé pošty. Evidence poštovních známek. Objednávky a nákup knih do knihovny. Inventarizace. Drobné administrativní a knihovnické práce. Pomoc při realizaci MDU, UV3V.
Lucie Piskáčková
Lucie Piskáčková
Zajišťuje výpůjční službu v oddělení pro dospělé, pro děti. Katalogizace knih. Podílí se na přípravě a realizaci akcí pro děti i dospělé. Akvizice knih. Prodej a agenda vstupenek do Divadla A. Dvořáka a kina Příbram. Profilování knihovních fondů, výběr a nákup knižních titulů do odd. pro dospělé i děti. Aktualizace knižního fondu (vyřazování opotřebované nebo zastaralé literatury). Pravidelné besedy o knihách v Domově seniorů, v Domě s pečovatelskou službou. Příprava a realizace besed pro všechny typy škol. Příprava a realizace programu Knihomrně. Drobné administrativní a knihovnické práce.
Radek Hasák
Radek Hasák
Zajišťuje výpůjční službu v oddělení pro děti, případně i dospělé čtenáře. Podílí se na výběru a nákupu literatury pro odd. děti. Podílí se na katalogizaci knih pro děti. Zajišťuje výchovně vzdělávací lekce v rámci vyučování českého jazyka pro ZŠ. Připravuje náplň a texty pro tyto lekce. Podílí se na přípravě a organizování besed pro děti. Provádí základní knihovnické práce. Příprava knih ke katalogizaci, balení knih, rovnání knih v půjčovně pro dětské čtenáře. Organizace stěžejních akcí pro děti. Obsluha 3D tiskáren. Vedení pravidelného kroužku Magic the cathering.
Alena Kopáčková
Alena Kopáčková
Provádí běžný úklid prostor v knihovně – viz Manuál úklidu. Provádí mytí a čištění podlah, koberců, toalet. Provádí praní záclon, ručníků, utěrek. Pečuje o květiny umístěné v knihovně. Pomáhá při opravách a údržbě knižního fondu.
Muriel
Muriel
Dobrovolnice