Klub dětských knihoven

Stránka určená pro Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
kdk-skip
Klub dětských knihoven (KDK) je nejpočetnější odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).
Sdružuje individuální členy SKIP nebo pracovníky knihoven – institucionálních členů SKIP, kteří se zabývají nebo které zajímá

práce s dětským čtenářem, zejména pak nové formy práce s dětmi,

podpora dětského čtenářství,

vzdělávání v této oblasti,

zkrátka všechno, co přispívá k rozvoji služeb dětem v knihovnách.

 

projekty_skip

dokumenty

odkazy

kontakty

aktualne