Práva a povinnosti

Povinností člena KDK je být aktivní, komunikovat s ostatními členy a přispívat podle svých možností ke společnému úsilí o zlepšení služeb knihoven dětem. Dále je povinností člena přihlásit být přihlášen standardním způsobem a poskytnout vedení KDK základní kontaktní údaje.

Právem člena KDK je využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK, volit (a být volen) předsedu KDK, pracovat v regionálních klubkách KDK.


Přihláška

Členem KDK SKIP se může stát každý individuální člen SKIP, popřípadě pracovník knihovny, která je institucionálním členem SKIP.
PŘIHLÁŠKA DO KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP 


Výroční zprávy a valné hromady

2023

Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2023 ke stažení zde.

Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2023 ke stažení zde.

2019, 2020, 2021

Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2019 – 2021 ke stažení zde.

Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2022 ke stažení zde.

 

2018

Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2018 ke stažení zde.

Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2018 ke stažení zde.

2017

Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2017 ke stažení zde.

Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2017 ke stažení zde.

2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP za rok 2016 ke stažení zde.

Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2016 ke stažení zde.

Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2016 ke stažení zde.

2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP za rok 2015 ke stažení zde.

Zpráva z VALNÉ HROMADY KDK SKIP za rok 2015 ke stažení zde.

Zprávy z dlouhodobých projektů a klubek za rok 2015 ke stažení zde.

Archiv Výročních zpráv

Archiv Valných hromad


 Databanka

Milé kolegyně a kolegové, téměř každý den se v konferenci Andersen objevují prosby o pomoc při přípravě nejrůznějších programů a besed v knihovně. Odtud vznikl nápad vytvořit databanku programů, kde bychom mohli sdílet svoje programy a náměty. Díky finanční dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo vytvořit Databanku vzdělávacích programů KDK SKIP ČR. Databanka vznikla ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně pod vedením Centra dětského čtenářství, které ji má nadále na starosti. Databanka je určena pro knihovníky všech typů knihoven. Jejím cílem je nabídnout originalitu, inspiraci a seberealizaci v naší profesi.

Databanku najdete na následující adrese: www.knihovnici.kjm.cz