Hana Venderová
Výpůjční služby v oddělení pro dospělé. Profilování knihovních fondů, výběr a nákup knižních titulů do odd. pro dospělé. Aktualizace knižního fondu v odd. pro dospělé (vyřazování opotřebované nebo zastaralé literatury). Samostatná katalogizace knih podle standardů a stanovených metodik. Zpracování statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby. Provádění základních knihovnických prací – příprava knih ke katalogizaci, balení knih, rovnání knih v půjčovně pro dospělé čtenáře. Pomoc při přípravě stěžejních akcí pro veřejnost. Inventarizace. 318 522 561