Muriel
Muriel
Dobrovolnice
Alena Kopáčková
Alena Kopáčková
Provádí běžný úklid prostor v knihovně – viz Manuál úklidu. Provádí mytí a čištění podlah, koberců, toalet. Provádí praní záclon, ručníků, utěrek. Pečuje o květiny umístěné v knihovně. Pomáhá při opravách a údržbě knižního fondu.
Radek Hasák
Radek Hasák
Zajišťuje výpůjční službu v oddělení pro děti, případně i dospělé čtenáře. Podílí se na výběru a nákupu literatury pro odd. děti. Podílí se na katalogizaci knih pro děti. Zajišťuje výchovně vzdělávací lekce v rámci vyučování českého jazyka pro ZŠ. Připravuje náplň a texty pro tyto lekce. Podílí se na přípravě a organizování besed pro děti. Provádí základní knihovnické práce. Příprava knih ke katalogizaci, balení knih, rovnání knih v půjčovně pro dětské čtenáře. Organizace stěžejních akcí pro děti. Obsluha 3D tiskáren. Vedení pravidelného kroužku Magic the cathering.
Lucie Piskáčková
Lucie Piskáčková
Zajišťuje výpůjční službu v oddělení pro dospělé, pro děti. Katalogizace knih. Podílí se na přípravě a realizaci akcí pro děti i dospělé. Akvizice knih. Prodej a agenda vstupenek do Divadla A. Dvořáka a kina Příbram. Profilování knihovních fondů, výběr a nákup knižních titulů do odd. pro dospělé i děti. Aktualizace knižního fondu (vyřazování opotřebované nebo zastaralé literatury). Pravidelné besedy o knihách v Domově seniorů, v Domě s pečovatelskou službou. Příprava a realizace besed pro všechny typy škol. Příprava a realizace programu Knihomrně. Drobné administrativní a knihovnické práce.
Jana Kleisnerová
Jana Kleisnerová
Výpůjční služby v oddělení pro dospělé čtenáře. Evidence čtenářů. Evidence odeslané a došlé pošty. Evidence poštovních známek. Objednávky a nákup knih do knihovny. Inventarizace. Drobné administrativní a knihovnické práce. Pomoc při realizaci MDU, UV3V.
Romana Nováková
Romana Nováková
Příprava a realizace pořadů pro MŠ. Příprava a realizace programu Knihomrně. Návrh a realizace výtvarných projektů. Zajišťování a realizace výstav. Návrh a realizace interiérů. Příprava a realizace akcí pro veřejnost. Zprostředkování styku s tiskem a médii. Pravidelné besedy v Azylovém domě sv. Ludmily. Pravidelné besedy v Domě s pečovatelskou službou. Výpůjční služby.