Jana Kleisnerová
Výpůjční služby v oddělení pro dospělé čtenáře. Evidence čtenářů. Evidence odeslané a došlé pošty. Evidence poštovních známek. Objednávky a nákup knih do knihovny. Inventarizace. Drobné administrativní a knihovnické práce. Pomoc při realizaci MDU, UV3V.