Lenka Skopcová
Zástupkyně ředitelky. Vedoucí oddělení pro dospělé. Samostatná katalogizace knih. Profilování knihovních fondů, výběr a nákup knižních titulů do odd. pro dospělé. Aktualizace knižního fondu v odd. pro dospělé (vyřazování opotřebované nebo zastaralé literatury). Zpracování statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby. Kontrola účtování, fakturace a archivace účetních dokladů za celou organizaci. Zajišťování inventarizaci majetku. Vedení pokladny a pokladní manipulace. Částečné zpracování mzdové agendy. Zajišťuje výpůjční službu v odd. pro dospělé i děti. Pravidelné besedy o knihách v Domově seniorů. Pomoc při zajištění stěžejních akcí pro děti i dospělé. Příprava a realizace VU3V. Organizace AJ nejen pro seniory. Práce se seniory. 318 522 561