Mgr. Kateřina Pechová
Metodické řízení příspěvkové organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky. Sestavování rozpočtu organizace, jeho sledování a projednávání s nadřízeným orgánem. Vyřizování pracovně právních vztahů zaměstnanců a jejich odměňování. Zpracovávání méně rozsáhlých projektů a úkolů. Sledování právních předpisů a z toho vyplývající sestavování vnitro organizačních směrnic a pokynů zpracování statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby. Samostatné zajišťování chodu knihovny. Organizování a realizace velkých akcí pro dospělé a dětské uživatele. Samostatná katalogizace knih podle standardů a stanovených metodik. V rámci vyučování českého jazyka, dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a žáky Základní školy Lidická, příprava a náplně textů pro tyto lekce. Předsedkyní Klubka dětských knihoven příbramského regionu. Zajišťuje výpůjční službu v odd. pro děti i dospělé. Je tajemnicí Mozkového trustu Klubu dětských knihoven SKIP. Pravidelné besedy v domě s pečovatelskou službou. Organizace a realizace Malé dobříšské univerzity. 318 520 763