Radek Hasák
Zajišťuje výpůjční službu v oddělení pro děti, případně i dospělé čtenáře. Podílí se na výběru a nákupu literatury pro odd. děti. Podílí se na katalogizaci knih pro děti. Zajišťuje výchovně vzdělávací lekce v rámci vyučování českého jazyka pro ZŠ. Připravuje náplň a texty pro tyto lekce. Podílí se na přípravě a organizování besed pro děti. Provádí základní knihovnické práce. Příprava knih ke katalogizaci, balení knih, rovnání knih v půjčovně pro dětské čtenáře. Organizace stěžejních akcí pro děti. Obsluha 3D tiskáren. Vedení pravidelného kroužku Magic the cathering.