Romana Nováková
Příprava a realizace pořadů pro MŠ. Příprava a realizace programu Knihomrně. Návrh a realizace výtvarných projektů. Zajišťování a realizace výstav. Návrh a realizace interiérů. Příprava a realizace akcí pro veřejnost. Zprostředkování styku s tiskem a médii. Pravidelné besedy v Azylovém domě sv. Ludmily. Pravidelné besedy v Domě s pečovatelskou službou. Výpůjční služby. 318 522 561